Post image for Burnham & Berrow Golf Club

Burnham & Berrow Golf Club

Förväntad Linksupplevelse:
Första fem hålen är kanske en av de bästa öppningarna över huvud taget. En referenslinks som är ovanligt tuff inledningsvis – låt er inte avskräckas utan njut av de fantastiska hålen. Innehåller även ett antal hål i klassisk marsh land. Väl värd en omväg.

Bästa hål:
par3: hål 9
par4: hål2
par5: hål 13

Noterbart:
Ett ovanligt svårt inledande hål – kanske ett av de svårare. Många av dess linkshål känner ni igen som klassiska i sitt uttryckssätt – givetvis har både Alister MacKenzie och Harry S Colt satt sin prägel på banan.

Historik:
Burnham Golf Club bildades 1891, designen gjordes av medlemmar från Royal North Devon. 1896 ändrades namnet till Burnham & Berrow Golf Club. Ett flertal banarkitekter har satt sin prägel på banan. Herbert Fowler är ansvarig för det kända “Church hole” och nuvarande 18:e. Harry Colt är ansvarig för den enskilt största förändringen av banan, detta skedde 1913. Colt inbjöd även in Dr Alistar Mackenzie för att ge sin syn på hål 9 och 10. Det var efter Colts arbete som banan blev den utmaning som den är än idag.

J H Taylor hade på Burnham & Berrow sin första tjänst som professional. Han stannade i 16 månader, Taylor vann sedemera British Open 5 gånger.

Burnham & Berrow arrangerar regelbundet stora amatörtävlingar, bl.a. English Amateur och Brabazon Trophy.

Omdöme

TurfHighTweedLow
Marker PostsLowGorseLow
SalinityHighBunkersHigh

Bloggat om banan:
Sammanfattning 2012-2, sydvästra England och Wales
Oneshotter at Burnham & Berrow

Bilder:

Website: www.burnhamandberrowgolfclub.co.uk