Strandskata

by LINKS75 on augusti 26, 2013

Post image for Strandskata

Strandskata (Haematopus ostralegus) är en vadarfågel. Merparten av den globala populationen är flyttfåglar och den häckar utmed kuster i västra Europa. Den är en stor och kompakt vadare som har en svart och vit fjäderdräkt och orangeröd näbb och rosafärgade ben. Den trivs på öppna strandmarker och strandängar samt på sand- och grusstränder. Vid kusten lever den främst av musslor, medan maskutgör huvudföda längre inåt land.

Kännetecknande för strandskatan när den flyger är, förutom den vita nedre delen av ryggen, de breda vita vingbanden på ovansidan vingen och den breda svarta kanten på stjärten. Den flyger rakt och med snabb vingslag vilket gör att den kan påminna om en and.

Strandskator är ljudliga fåglar. Strandskatans sammanhållningsläte är ett gällt och högröstat “biik”, “k biik” eller “kubik” som upprepas flera gånger.

Previous post:

Next post: