Vanellus vanellus

by LINKS75 on oktober 14, 2013

Post image for Vanellus vanellus

Tofsvipa (Vanellus vanellus) är en vadarfågel som tillhör familjen pipare och vipor. Den är en av de större vadarna, med kontrastrik teckning i svart och vitt och en tydligt spretande tofs i nacken. Den blir ungefär 31 cm lång, med ett vingspann på 67-72 cm. Tofsvipan trivs i våtmarker, sankmark och på strandängar men syns även längre upp på torrare områden då den födosöker på fält och dylikt. Tofsvipan lever av ryggradslösa djur och tack vare god hörsel och mörkersyn kan den vara aktiv också på natten.

Previous post:

Next post: