Waterville – 12e

by LINKS75 on februari 26, 2013

Post image for Waterville – 12e

Watervilles 12e hål – Mass Hole. 200 yards par3. På 1700 talet var firandet av högmässa förknippat med dödsstraff på Irland. Därför hölls denna i dalen framför greenen – för att undgå upptäckt. När banan skulle byggas hade man planerat greenen i dalen – men de lokala arbetarna vägrade att gräva i helig jord och greenen förflyttades till höjden istället. Eddie Hackett’s design var utan bunkrar i originalet – Fazio lade till den högra i framkant.

Previous post:

Next post: